Warunki świadczenia usług

Ostatnia aktualizacja: Styczeń 2024

Nasza usługa ma na celu zapewnienie szybkiego i dokładnego tłumaczenia JSON dla nowoczesnych aplikacji internetowych, obsługujących ponad 31 lokalizacji. Uzyskując dostęp do naszej aplikacji internetowej, witryny internetowej, usług lub narzędzi (zwanych łącznie "Usługą") lub korzystając z nich, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych warunków ("Warunki świadczenia usługi").

1. Akceptacja Warunków

Korzystając z witryny Json DeepL, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług i wszelkie zasady, do których się w nich odwołuje ("Zasady"), w tym warunki ograniczające naszą odpowiedzialność i wymagające indywidualnego arbitrażu w przypadku wszelkich potencjalnych sporów prawnych. Użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał warunki niniejszej Umowy.

2. Opis usługi

Json DeepL zapewnia platformę do tłumaczenia plików JSON dla aplikacji internetowych, aplikacji mobilnych, aplikacji komputerowych i innych, obsługującą 31 języków obsługiwanych przez DeepL Machine Translator.

3. Rejestracja

Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji Usługi, użytkownik może być zobowiązany do zarejestrowania się i podania pewnych informacji o sobie. Użytkownik zgadza się podać dokładne i kompletne informacje oraz aktualizować je.

4. Postępowanie użytkownika

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w ramach jego konta. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usługi w celu tworzenia, przesyłania lub rozpowszechniania materiałów niezgodnych z prawem, obraźliwych, zniesławiających lub naruszających prawa własności intelektualnej innych osób.

5. Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa, tytuły i udziały w Usłudze, w tym wszelkie powiązane prawa własności intelektualnej, są i pozostaną własnością Json DeepL i jej licencjodawców.

6. Płatności i rozliczenia

Niektóre aspekty Usługi mogą wymagać płatności. Użytkownik zgadza się uiszczać wszelkie opłaty lub obciążenia swojego konta w oparciu o opłaty, obciążenia i warunki rozliczeń Usługi. Wszystkie opłaty nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

7. Polityka prywatności

Korzystanie z Usługi podlega naszej Polityce prywatności, która reguluje gromadzenie i wykorzystywanie informacji o użytkowniku.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Json DeepL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub moralne, ani za jakąkolwiek utratę zysków lub przychodów, poniesioną bezpośrednio lub pośrednio, ani za jakąkolwiek utratę danych, użytkowania, wartości firmy lub inne straty niematerialne.

9. Zakończenie

Możemy zakończyć lub zawiesić dostęp użytkownika do Usługi w trybie natychmiastowym, bez wcześniejszego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym z powodu naruszenia niniejszych Warunków świadczenia usług.

10. Zmiany warunków

Json DeepL zastrzega sobie prawo do zmiany lub zastąpienia niniejszych warunków w dowolnym momencie. Dalsze korzystanie z Usługi po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację nowych Warunków.

11. Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem kraju/stanu, w którym Json DeepL ma siedzibę, bez względu na przepisy kolizyjne.

12. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków, prosimy o kontakt.