Servicevoorwaarden

Laatst bijgewerkt: jan 2024

Onze service is gericht op het leveren van snelle en nauwkeurige JSON vertaling voor uw moderne webapplicaties, met ondersteuning voor 31+ locales. Door onze webapplicatie, website, services of tools (gezamenlijk "Service") te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord te voldoen aan en gebonden te zijn door de volgende voorwaarden en bepalingen (de "Servicevoorwaarden").

1. Aanvaarding van voorwaarden

Door Json DeepL te gebruiken, gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen ("Beleidsregels"), inclusief voorwaarden die onze aansprakelijkheid beperken en individuele arbitrage vereisen voor mogelijke juridische geschillen. U erkent dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt gelezen en begrepen.

2. Beschrijving van de dienst

Json DeepL biedt een platform om JSON-bestanden te vertalen voor webapplicaties, mobiele apps, desktop-apps en meer, met ondersteuning voor 31 talen aangedreven door DeepL Machine Translator.

3. Registratie

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Service, kan het nodig zijn dat u zich registreert en bepaalde informatie over uzelf verstrekt. U stemt ermee in om juiste en volledige informatie te verstrekken en deze actueel te houden.

4. Gedrag van de gebruiker

U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten onder uw account. U stemt ermee in de Service niet te gebruiken voor het maken, uploaden of verspreiden van materiaal dat onwettig, aanstootgevend of lasterlijk is, of inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten, titels en belangen in de Service, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, zijn en blijven eigendom van Json DeepL en haar licentiegevers.

6. Betalingen en facturering

Voor bepaalde aspecten van de Service kan betaling vereist zijn. U gaat ermee akkoord alle vergoedingen of kosten voor uw account te betalen op basis van de vergoedingen, kosten en factureringsvoorwaarden van de service. Alle vergoedingen worden niet gerestitueerd, behalve zoals vereist door de wet.

7. Privacybeleid

Uw gebruik van de Service is onderworpen aan ons Privacybeleid, dat de verzameling en het gebruik van uw informatie regelt.

8. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Json DeepL niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of bestraffende schade, of enig verlies van winst of inkomsten, direct of indirect opgelopen, of enig verlies van gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen.

9. Beëindiging

We kunnen uw toegang tot de Service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief schending van deze Servicevoorwaarden.

10. Wijzigingen in voorwaarden

Json DeepL behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als u de service blijft gebruiken na wijzigingen, betekent dit dat u de nieuwe voorwaarden accepteert.

11. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land/de staat waar Json DeepL is gevestigd, zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht.

12. Contact opnemen

Als je vragen hebt over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op.