Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pēdējo reizi atjaunināts: Jan 2024

Mūsu pakalpojums nodrošina ātru un precīzu JSON tulkojumu jūsu modernajām tīmekļa lietojumprogrammām, atbalstot vairāk nekā 31 vietni. Piekļūstot vai izmantojot mūsu tīmekļa lietojumprogrammu, vietni, pakalpojumus vai rīkus (kopā saukti "Pakalpojums"), jūs piekrītat ievērot un ievērosiet turpmāk minētos noteikumus un nosacījumus ("Pakalpojuma noteikumi").

1. Noteikumu pieņemšana

Izmantojot Json DeepL, jūs piekrītat šiem Pakalpojuma sniegšanas noteikumiem un visām tajos minētajām politikām ("Politikas"), tostarp noteikumiem, kas ierobežo mūsu atbildību un pieprasa individuālu šķīrējtiesu jebkura iespējama juridiska strīda gadījumā. Jūs apliecināt, ka esat izlasījis un sapratis šī Līguma noteikumus un nosacījumus.

2. Pakalpojuma apraksts

Json DeepL nodrošina platformu, lai tulkotu JSON failus tīmekļa lietojumprogrammām, mobilajām lietojumprogrammām, darbvirsmas lietojumprogrammām un citām lietojumprogrammām, atbalstot 31 valodu, ko nodrošina DeepL Machine Translator.

3. Reģistrācija

Lai piekļūtu noteiktām Pakalpojuma funkcijām, jums var būt jāreģistrējas un jāsniedz noteikta informācija par sevi. Jūs piekrītat sniegt precīzu un pilnīgu informāciju un to atjaunināt.

4. Lietotāja uzvedība

Jūs esat atbildīgs par visām savā kontā veiktajām darbībām. Jūs piekrītat neizmantot Pakalpojumu, lai radītu, augšupielādētu vai izplatītu materiālu, kas ir nelikumīgs, aizskarošs, apmelojošs vai pārkāpj citu personu intelektuālā īpašuma tiesības.

5. Intelektuālā īpašuma tiesības

Visas tiesības, īpašumtiesības un intereses attiecībā uz Pakalpojumu, tostarp visas saistītās intelektuālā īpašuma tiesības, ir un paliek Json DeepL un tā licences devēju īpašums.

6. Maksājumi un rēķinu izrakstīšana

Par dažiem Pakalpojuma aspektiem var būt nepieciešams maksāt. Jūs piekrītat samaksāt visas nodevas vai maksājumus, kas attiecas uz jūsu kontu, pamatojoties uz Pakalpojuma maksām, maksājumiem un rēķinu izrakstīšanas noteikumiem. Visas maksas nav atmaksājamas, izņemot likumā noteiktos gadījumos.

7. Privātuma politika

Uz Pakalpojuma izmantošanu attiecas mūsu konfidencialitātes politika, kas reglamentē jūsu informācijas vākšanu un izmantošanu.

8. Atbildības ierobežošana

Json DeepL nav atbildīgs par jebkādiem netiešiem, nejaušiem, speciāliem, izrietošiem vai sodāmiem zaudējumiem, peļņas vai ieņēmumu zaudējumiem, kas radušies tieši vai netieši, vai jebkādiem datu, lietošanas, nemateriāliem zaudējumiem, kā arī par jebkādiem nemateriāliem zaudējumiem.

9. Izbeigšana

Mēs varam nekavējoties pārtraukt vai apturēt jūsu piekļuvi Pakalpojumam bez iepriekšēja brīdinājuma vai atbildības, pamatojoties uz jebkuru iemeslu, tostarp šo Pakalpojuma sniegšanas noteikumu pārkāpumu.

10. Izmaiņas noteikumos

Json DeepL patur tiesības jebkurā laikā grozīt vai aizstāt šos noteikumus. Pakalpojuma lietošanas turpināšana pēc jebkādām izmaiņām nozīmē, ka jūs piekrītat jaunajiem noteikumiem.

11. Piemērojamie tiesību akti

Šos Noteikumus reglamentē un interpretē saskaņā ar tās valsts/valsts tiesību aktiem, kurā atrodas Json DeepL, neņemot vērā tiesību normu kolīzijas noteikumus.

12. Sazinieties ar mums

Ja jums ir kādi jautājumi par šiem Noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums.