Условия за ползване

Последна актуализация: януари 2024 г.

Нашата услуга е посветена на осигуряването на бърз и точен превод на JSON за вашите модерни уеб приложения, като поддържа 31+ локации. С достъпа до или използването на нашето уеб приложение, уебсайт, услуги или инструменти (наричани общо "Услугата"), вие се съгласявате да спазвате и да бъдете обвързани със следните условия ("Условия за ползване на услугата").

1. Приемане на условията

Използвайки Json DeepL, вие се съгласявате с тези Условия за ползване и всички политики, посочени в тях ("Политики"), включително условията, които ограничават нашата отговорност и изискват индивидуален арбитраж за всеки потенциален правен спор. Вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали условията на това Споразумение.

2. Описание на услугата

Json DeepL предоставя платформа за превод на JSON файлове за уеб приложения, мобилни приложения, десктоп приложения и др., като поддържа 31 езика, задвижвани от DeepL Machine Translator.

3. Регистрация

За да получите достъп до определени функции на Услугата, може да се наложи да се регистрирате и да предоставите определена информация за себе си. Вие се съгласявате да предоставяте точна и пълна информация и да я актуализирате.

4. Поведение на потребителя

Вие носите отговорност за всички дейности, свързани с вашия акаунт. Вие се съгласявате да не използвате Услугата за създаване, качване или разпространение на материали, които са незаконни, обидни, клеветнически или нарушават правата на интелектуална собственост на други лица.

5. Права на интелектуална собственост

Всички права, собственост и интерес към Услугата, включително всички свързани с нея права на интелектуална собственост, са и ще останат собственост на Json DeepL и неговите лицензодатели.

6. Плащания и фактуриране

Някои аспекти на Услугата могат да изискват плащане. Съгласявате се да заплащате всички такси или начисления към вашия акаунт въз основа на таксите, начисленията и условията за фактуриране на Услугата. Всички такси не подлежат на възстановяване, освен в случаите, когато това се изисква от закона.

7. Политика за поверителност

Използването на Услугата от Ваша страна е предмет на нашата Политика за поверителност, която урежда събирането и използването на Вашата информация.

8. Ограничаване на отговорността

В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, Json DeepL не носи отговорност за каквито и да било косвени, случайни, специални, последващи или наказателни щети, или за каквато и да било загуба на печалби или приходи, независимо дали е възникнала пряко или непряко, или за каквато и да било загуба на данни, употреба, добра репутация или други нематериални загуби.

9. Прекратяване

Можем да прекратим или спрем достъпа Ви до Услугата незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по каквато и да е причина, включително за нарушаване на настоящите Условия за ползване.

10. Промени в условията

Json DeepL си запазва правото да променя или заменя тези условия по всяко време. Продължаването на използването на Услугата след евентуални промени означава, че приемате новите условия.

11. Управляващо право

Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на страната/държавата, в която е базиран Json DeepL, без да се вземат предвид разпоредбите за конфликт на закони.

12. Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси относно тези Условия, моля, свържете се с нас.